อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

"ย้อนรอยวิถีเด็กบ้านนอก...สัมผัสปีใหม่ที่บ้าน 2022"

"ย้อนรอยวิถีเด็กบ้านนอก...สัมผัสปีใหม่ที่บ้าน 2022"

ย้อนรอยวิถีเด็กบ้านนอก...   ปีใหม่นี้ผู้เขียนได้มีโอกาส กลับบ้านที่ต่างจังหวัด คงยากจะปฏิเสธว่าอะไร ๆ หลาย ๆ อย่างย่อมแตกต่างจาก 20 ปีที่แล้วมาก วิถีชีวิต Slow Life ที่เคยมีหายไปแล้วเกือบทั้งหมด...แต
105