อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ชีวิตในวัยเรียน ในขณะที่ทำงานควบคู่ไปด้วย

ชีวิตในวัยเรียน ในขณะที่ทำงานควบคู่ไปด้วย

สวัสดีก่อนอื่น  ฉันขอแนะนำตัวในนามสมมุติ โย่ง (ฉายา) จะมาเล่าประสบการณ์ ในช่วงอายุ 17 วัยมัธยมปลาย ณ ตอนนั้น ครอบครัวทางมีฐานะทางบ้านพอประมาณ พ่อแม่ทำเกษตรกร แม่ของฉันระหว่างที่ทำนาเสร็จในช่วงที่ว่างจ