ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ส่องงานศิลป์ ถิ่น มข.

ส่องงานศิลป์ ถิ่น มข.

Gene
| 2 min read
ใครสักคนได้กล่าวเอาไว้ว่า ศิลปะคือเครื่องจรรโลงจิตใจ ผมซึ่งเป็นมนุษย์สายวิทยาศาสตร์ เติบโตมากับการเรียนสายวิทย์ เรียน และทำงานในสายวิทยาศาสตร์ ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเข้าใจศิลปะ หรือความงามตามนิยามที่ศิลป