ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิธีการหายใจบรรเทาความเจ็บปวดระยะรอคลอด

วิธีการหายใจบรรเทาความเจ็บปวดระยะรอคลอด

"การฝึกควบคุมการหายใจ" เพื่อลดความเจ็บปวดขณะเบ่งคลอดนั้นมีความสำคัญมาก เพราะระยะเวลาที่เจ็บครรภคลอดใช้เวลาหลายชั่วโมง ปัจจุบันจึงมีวิธีการหายใจเพื่อลดความเจ็บปวดโดยนิยมใช้วิธีการ Ferdinand Lamaze ที่เ
223