ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ชวนเที่ยว วัดป่าเปอะ เชียงใหม่

ชวนเที่ยว วัดป่าเปอะ เชียงใหม่

เชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยว เดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปีซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ส่วนมากจะเป็นแหล่งอารยธรรมทางปัญญาที่สำคัญ คือวัดต่างๆเช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพวัดเจ็ดยอดวัดพร