ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ประมวลบรรยากาศจังหวัดเชียงรายในวันที่ถูก PM 2.5 บุก

ประมวลบรรยากาศจังหวัดเชียงรายในวันที่ถูก PM 2.5 บุก

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่านในช่วงนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 อย่างหนัก โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายมีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งฝุ่นพิษนี้หากสูดดมเข้าไปมากๆ มีโอกาสเกิดโรคมะ