อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

"ขนมเส้นน้ำใสเมืองแพร่"   ร้านป้าสมจิต  บ้านเหล่าขนมเส้น  ตำนานแหล่งทำขนมเส้นเก่าแก่ของเมืองแพร่    ep.3

"ขนมเส้นน้ำใสเมืองแพร่" ร้านป้าสมจิต บ้านเหล่าขนมเส้น ตำนานแหล่งทำขนมเส้นเก่าแก่ของเมืองแพร่ ep.3

บ้านเหล่าขนมเส้นแหล่งผลิตขนมเส้น ดั้งเดิมของเมืองแพร่ พื้นที่จังหวัดแพร่มีชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านเหล่า"หลายที่หลายแห่ง แต่คนโบราณจะแยกว่าเป็นบ้านเหล่าในตำบลไหนก็ด้วยอาชีพที่ทำ บ้านเหล่าแห่งนี้ตั้งอยู่ใ
1.6k