อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

น้ำพริกบูดู เมนูพื้นบ้านชายแดนใต้ ทำง่าย อร่อยด้วย

น้ำพริกบูดู เมนูพื้นบ้านชายแดนใต้ ทำง่าย อร่อยด้วย

“บูดู” เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนริมชายฝั่งทะเลคาบสมุทรมลายู ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็นแหล่งผลิตบูดูที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากจะถามว่าบูดูเป็นอย่างไร คำตอบที
241