ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

อัปเดต! รีวิววิธีการขอคืน/เลื่อนตั๋ว รถไฟแบบได้เงินคืนเต็มราคา

อัปเดต! รีวิววิธีการขอคืน/เลื่อนตั๋ว รถไฟแบบได้เงินคืนเต็มราคา

รีวิววิธีการขอคืน/เลื่อนตั๋ว รถไฟแบบได้เงินคืนเต็มราคา จากการข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในตอนนี้ ซึ่งกรุงเทพมหานครก็จัดอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และเราเองก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่พักอาศัย