อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ชวนเล่น Quiz Game คุณเคยเป็นใครในกรุงศรี? เกมทายปัญหาอยุธยามรดกโลก

ชวนเล่น Quiz Game คุณเคยเป็นใครในกรุงศรี? เกมทายปัญหาอยุธยามรดกโลก

ชวนมาเล่น Quiz Game หรือเกมทายปัญหาอยุธยามรดกโลก ในชุดคำถาม "คุณเคยเป็นใครในกรุงศรี?" มาเล่นกันง่าย ๆ โดยตอบคำถามตามความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับสถานที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบบจะคำนวนคะแนน และแสดงผลให
286