อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

เรื่องหลอนๆหลังโรงเรียน

เรื่องหลอนๆหลังโรงเรียน

รูปภาพหน้าปก โดย volfdrag จาก pixabay เชื่อว่าทุกโรงเรียนต้องมีเรื่องเล่า จากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ เรื่องเล่ายังคงส่งต่อไม่จางหายไป อาจจะมีบิดเบือนไปบ้างตามกาลเวลา คำเตือน❕อย่าอ่