อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ในวันที่ต้อง Social Distancing

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ในวันที่ต้อง Social Distancing

เราทุกคนต่างได้รับผลกระทบและยังคงประสบปัญหาอยู่กับสถานการณ์โรคร้ายโควิด-19 ที่เกิดขึ้นยืดยาวมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และได้เริ่มรุนแรงขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 แม้จะล่วงเลยผ่านไปหลายเดือน ดูเหมือนสถานการณ์จะ