อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

บทเรียนคนหาย

บทเรียนคนหาย

เรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงของตัวผู้เขียนเอง เนื่องจากต้องไปส่งหลานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยขับรถจากระยองไปที่จันทบุรี ในช่วงแรกคิดว่าจะไปกับหลานเพียง 2 คน และจะขับรถกลับเพียงคนเดียว แต่อาม่าใ