ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

เมื่อผมลองเป็นแมงเม่าบินเข้าตลาดหุ้น

เมื่อผมลองเป็นแมงเม่าบินเข้าตลาดหุ้น

Gene
| 2 min read
การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุน ผู้ลงทุนโปรดศึกษาหาความรู้ก่อนการลงทุน บทความนี้ไม่ได้ชักชวนหรือชี้นำให้ผู้อ่านมาลงทุนในตลาดหุ้น หากแต่เป็นการบอกเล่า แบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้เขียนเท่า