อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ลำบาก...หากแต่เป็นความสุข

ลำบาก...หากแต่เป็นความสุข

เชื่อว่าทุกๆ ที่ล้วนเคยผ่านภาพแห่งความลำบาก เรื่องเล่าสมัยเก่าๆ รุ่นปู่ย่าตายายหรือรุ่นพ่อแม่ ที่ต้องอดทน ลำบากกับเส้นทางการเดินทาง หรือแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีหลายๆ พื้นที่ที่ต้องประสบกับปัญหาเรื่องกา