ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิธีการทำแมนดาลา ศิลปะบำบัดใจ Ep.1 เตรียมอุปกรณ์

วิธีการทำแมนดาลา ศิลปะบำบัดใจ Ep.1 เตรียมอุปกรณ์

Mandala แมนดาลา ศิลปะบำบัดใจ ศิลปะภาวนา ต้นกำเนิดจากประเทศฑิเบต สามารถทำได้ทุกวัย สร้างสมาธิ สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ในการผสมสี และ การใช้คู่สีไปในตัว เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ หรือเป็นของขวัญพิเศษ
224