อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ประสบการณ์ครูดอยจังหวัดน่าน ปี 2537 (EP.1)

ประสบการณ์ครูดอยจังหวัดน่าน ปี 2537 (EP.1)

จากประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิต ที่อยากจะเก็บไว้ในความทรงจำ ก้าวแรกของการเริ่มต้นผจญภัย สู่โลกกว้างตามลำพัง ณ บ้านป่าก๊ำ กึ่งอำเภอบ่อเกลือเหนือ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในปี พ.ศ. 2537ซึ่งใช้ชีวิตเป็นครูอาส