อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

เข้าใจความโกรธ เข้าใจตัวเราเอง

เข้าใจความโกรธ เข้าใจตัวเราเอง

อารมณ์โกรธ เป็นอารมณ์พื้นฐานของคนเรา ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน เป็นเรื่องปกติ แม้แต่คนที่เรารู้สึกว่าเค้าจะไม่เคยโกรธใครเลย คนๆนั้นก็มีอารมณ์โกรธเหมือนกัน เพียงแต่การแสดงออกของแต่ละคนนั้น ... ไม่เหมือนกั